Regulamin:

Regulamin:

Regulamin katalogu "Katalog stron NARYBY":

Regulamin katalogu naryby.org.pl
1. Zgłoszenie o dodaniu nowej strony do katalogu jest możliwe w oparciu o formularz dostępny z poziomu Katalogu.
2. Aby Twoje zgłoszenie zostało przyjęte przez administratora, formularz powinien zostać w całości wypełniony i zawierać następujące parametry:
- proponowaną kategorię w katalogu,
- tytuł strony,
- adres URL zgłaszanej strony,
- krótki opis strony.
3. Do katalogu nie są dodawane strony tylko związane z tematyką wędkarską:
4. Dodawane strony umieszczane są w odpowiadających im podkategoriach wg następujących zasad:
- Podkategoria jest najbardziej zbliżona tematycznie do treści proponowanej strony.
- Nowe podkategorie są dodawane "na życzenie" (e-mail lub info w opisie) lub według uznania Zespołu Katalogu.
- W kategoriach głównych umieszczane są tylko strony, których tematyka jest szersza niż istniejące podkategorie, bądź w chwili obecnej istniejąca kategoria nie posiada odpowiedniej podkategorii.
- Aliasy i poddomeny są dodawane pod warunkiem, że:
a.) dla kokretnej strony zgłoszony został tylko jeden alias (różne aliasy prowadzące do jednej strony będą usuwane),
b.) zgłaszana poddomena zawiera wyodrębioną (różną od domeny głównej) treść i jako taka stanowi odrębny serwis.
5. O przyjęciu, bądź odrzuceniu strony decyduje właściciel domeny, który zastrzega sobie prawo do podejmowania takich decyzji bez podawania przyczyn, a także do modyfikacji tytułów i opisów stron dodawanych oraz kategorii, do których strona ma zostać dopisana.
6. Jedną stronę można dodać do do trzech Kategorii.
7.Dodawanie stron do katalogu jest całkowicie pezpłatne.